Projektai
Ofisai Ukmergės g. 126


Kabantys sodai


Račkūnų gyvenvietė
Paslaugos

   Bendrovė teikia kompleksines nekilnojamojo turto plėtojimo paslaugas:

      • Nekilnojamojo turto projektų plėtojimo koncepcijos sukūrimas
      • Nekilnojamojo turto įsigijimo organizavimas
      • Atstovavimas klientą perkant nekilnojamąjį turtą
      • Finansavimo, nekilnojamojo turto plėtojimui, pritraukimas
      • Projektavimo procedūrų organizavimas ir priežiūra
      • Atstovavimas klientą, derinant projektus, valstybinėse institucijose 
      • Statybos procedūrų organizavimas ir priežiūra
      • Nekilnojamojo turto pardavimų organizavimas
      • Atstovavimas klientą parduodant nekilnojamąjį turtą

   Teikia aplinkosauginės dokumentacijos (poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV), strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV)) rengimo paslaugas privačiam ir viešajam sektoriui. 


   Poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) - tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ar Regionų aplinkos apsaugos departamentai), priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone. 
   

   Remiantis mūsų įmonės patirtimi ir poveikio aplinkai vertinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, planuojamo objekto vertinimas gali būti atliekamas rengiant vieną ar kelis iš žemiau išvardintų dokumentų:
      1. SPAV atrankos dokumentą (reikalingas rengiant detaliuosius ir specialiuosius (vietovės ar rajono lygmens teritorijų) planavimo dokumentus); 
      2. SPAV ataskaitą (reikalinga rengiant specialiuosius ir bendruosius (rajono, regiono ar nacionalinio lygmens) teritorijų planavimo dokumentus); 
      3. PAV atrankos dokumentą arba ataskaitą (reikalingus rengiant detaliuosius planus ar techninius projektus, atskirais atvejais - investicinius projektus). 
   Mūsų įmonė gali parengti aukščiau išvardintus dokumentus ir atlikti šių dokumentų derinimo procedūras su teisės aktuose reglamentuotais SPAV/PAV subjektais, atsakingomis institucijomis ir visuomene.