Projektai
Ofisai Ukmergės g. 126


Kabantys sodai


Račkūnų gyvenvietė
Apie projektą


Žvėryno šiaurinėje dalyje, išskirtinės svarbos teritorijoje, kuri turi gera ryšį su miesto centru, UAB „Ukmerges str. 126 office centre" nuosavybes teise valdo 580 kv.m. administracinį pastatą kartu su 2300 kv.m. sandėlių. Valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindų naudojasi 11935 kv.m. ploto žemės sklypu, esančiu Žvėryno seniūnijoje, ties Narbuto, Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvių sankirta.

Detalusis planas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto administracijos parengtomis sąlygomis. Detaliuoju planu sklypo naudojimo pobūdis iš pramoninės paskirties teritorijos buvo konvertuotas į komercinės paskirties objektų teritoriją, kurio pobūdis skirtas prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai. Dtealiuoju planu nustatyti apribojimai ir sąlygos: užstatymo tankis 80%, užstatymo intensyvumas 3, pastatų aukštų skaičius iki 7, statinio aukštis iki 25 m.

Pagal parengtą detalujį planą bendras statinių plotas sklype - 35500 kv.m. Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius 1270 vnt. Iš jų 1200 vnt., numatoma įrengti požeminiame pastato aukšte.